Bildnachweise

Von shutterstock.com

#96183635 by Den Rise

#1349599691 by Solarisys

#1304648503 by elenavolf

#394414015 by Lyashenko Egor

#1394427032 by  Solarisys

#1206609502 by fizkes
#635625743 by Irina Bg
#271673840 by Olga Ekaterincheva
#1138772015 by Fotolike Studio
#1138773221 by Fotolike Studio
#698740969 by Ivan Anta
#579754537 by Stocked House Studio
#543114676 by Master1305

# 615022112 by Irina Bg

#610455446 by  Andrii Medvednikov  

 

 

Freepik

Designed by javi_indy / Freepik
Designed by nensuria / Freepik
Designed by Freepik
Designed by senivpetro / Freepik
Designed by Pressfoto / Freepik
Designed by Katemangostar / Freepik

Wenn nicht anders angegeben:

Fotos von Michaela Jäkel – Permanent Make Up & PlasM